HAFTARAH BLESSING

Before reading the Haftarah:

Reader:

Baruch attah HASHEM (ADONAI) eloheinu melekh ha'olam asher bachar binvi'im

tovim ve-ratzah ve-divreihem hane'emarim be’emet. Baruch attah HASHEM

(ADONAI) ha-bocher ba-torah uv'Moshe avdo uv-Yisra'el amo, uvinvi'ey ha-emet

va-tzedek

Blessed are You, HASHEM (ADONAI) our G-d, King of the Universe, Who has

chosen good prophets and was pleased with their words that were uttered with

truth. Blessed are You, HASHEM (ADONAI), who chooses the Torah and Moshe,

G-d’s servant, and Israel, G-d’s people, and the prophets of truth and

righteousness.

The Haftarah is now being read

After reading the Haftarah:

Reader:

Baruch attah HASHEM (ADONAI) eloheinu melekh ha'olam, tzur kol ha-olamim,

tzaddik b'khol ha-dorot, ha-El hane'eman ha’omeir v'oseh, hamdabeir u'makiyem,

shekol devarav emet ve-tzedek. Ne'eman attah HASHEM (ADONAI) eloheinu, vene'emanim

devarekha, ve-davar echad midevareykha achor lo yashuv reikam, ki El

melekh ne'eman ve-rachaman attah. Barukh attah HASHEM (ADONAI), ha-El

hane'eman be-khol devarav.

Blessed are You, HASHEM (ADONAI) our G-d, King of the Universe, Rock of all

eternities, Righteous in all generations, the Faithful G-d, Who says and does, Who

speaks and fulfills, all of whose Words are true. Faithful are You, HASHEM

(ADONAI) our G-d, and Faithful are Your Words. Not one of Your Words turns back

unfulfilled, for You, O G-d, are a Faithful and Compassionate King. Blessed are

You, HASHEM (ADONAI), the G-d Who is Faithful in all His Words