פרקי אבות

Pirkei Avot Chapter Four

Chapter of the Fathers 4

猶太智慧書【第四章】

1,  2,  3,  4,  5,  6.

Return to Index Page

1   בֶּן זוֹמָא אוֹמֵר, אֵיזֶהוּ חָכָם, הַלּוֹמֵד מִכָּל אָדָם, שֶׁנֶּאֱמַר (תהלים קיט) מִכָּל מְלַמְּדַי הִשְׂכַּלְתִּי כִּי עֵדְוֹתֶיךָ שִׂיחָה לִּי. אֵיזֶהוּ גִבּוֹר, הַכּוֹבֵשׁ אֶת יִצְרוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (משלי טז) טוֹב אֶרֶךְ אַפַּיִם מִגִּבּוֹר וּמשֵׁל בְּרוּחוֹ מִלֹּכֵד עִיר. אֵיזֶהוּ עָשִׁיר, הַשָּׂמֵחַ בְּחֶלְקוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (תהלים קכח) יְגִיעַ כַּפֶּיךָ כִּי תֹאכֵל אַשְׁרֶיךָ וְטוֹב לָךְ. אַשְׁרֶיךָ, בָּעוֹלָם הַזֶּה. וְטוֹב לָךְ, לָעוֹלָם הַבָּא. אֵיזֶהוּ מְכֻבָּד, הַמְכַבֵּד אֶת הַבְּרִיּוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר (שמואל א ב) כִּי מְכַבְּדַי אֲכַבֵּד וּבֹזַי יֵקָלּוּ:

Ben Zoma omer:

eizehu chacham, halomed mikol adam, shene'emar (Tehillim 119:99) mikol melamedai hiskalti ki edevoteicha sichah li.

Eizehu gibor, hakovesh et yitzro, shene'emar (Mishlei 16:32) tov erech apayim migiborumoshel berucho miloched ir.

Eizehu ashir, hasameach bechelko, shene'emar (Tehillim 128:2) yegia kapeicha ki tochel ashreicha vetov lach. Ashreicha, ba'olam hazeh. Vetov lach, la'olam haba.

Eizehu mechubad, hamchabed et haberiyot, shene'emar (shmvl v) ki mechabedai achabed uvozai yekalu.

Ben Zoma says:

Who is the wise one? He who learns from all men, as it says, "I have acquired understanding from all my teachers" (Psalms 119:99).

Who is the mighty one? He who conquers his impulse, as it says, "slowness to anger is better than a mighty person and the ruler of his spirit than the conqueror of a city." (Proverbs 16:32).

Who is the rich one? He who is happy with his lot, as it says, "When you eat [from] the work of your hands, you will be happy, and it will be well with you" (Psalms 128:2). "You will be happy" in this world, and "it will be well with you" in the world to come.

Who is honoured? He who honors the created beings, as it says, "For those who honor Me, I will honor; and those who despise Me will be held in little esteem" (I Samuel 2:30).

本·祚瑪說

“誰是智者?向所有人學習的人,經上說:‘我比我所有的教師更聰明,因為我常在默想你的法令。’”

“誰是強者?能自製的人,經上說:‘有涵養的人,勝於勇士;克服自己的人,勝於克城的人。’”

“誰是富足者?樂其本份的人,經上說:‘你能吃你雙手賺來的食物,你便實在幸運,也萬事有福。’‘幸運’於今生,‘有福’於來世。”

“誰是尊者?尊重他人的人,經上說:‘只有那光榮我的,我才光榮他;那輕視我的,必受輕視。’”

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

 


1,  2,  3,  4,  5,  6.

Return to Index Page

Beit Midrash Torah Seeker

Messianic Torah Seeker Main page

Journal commentary

Chinese Translation Large Print Credited to:

本文主要根據以下資料編譯而成:

阿伯特:猶太智慧書,阿丁·施坦澤茲詮釋,張平譯,中國社會科學出版社,北京;

Vedibarta Bam Pirkei Avot, by Rabbi Moshe Bogomilsky, Sichos In English, New York;

聖經,思高聖經學會譯釋出版,香港。